Slider

ข่าววิเทศสัมพันธ์

ครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้

มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Open University) แต่เดิมชื่อ Shanghai Television University  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. ๑๙๖๐ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนใช้การศึกษาแบบเปิดและการศึกษาทางไกลโดย ICT เป็นหลัก…