ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 2024-2026

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Thailand-United States Education Foundation) ประกาศรับสมัครทุนภายใต้โครงการ 2024-2026 Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program สำหรับผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เพื่อศึกษาและฝึกอบรมในสถาบันอุดมศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 10-12 เดือน

ผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.fulbrightthai.org และสมัครรับทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://apply.iie.org/huberthumphrey

Leave a Reply