การสัมมนาออนไลน์การเรียนการสอนทางไกลแบบเปิด หัวข้อ Learning Engagement Practices from Southeast Asia

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ International Webinar on Open and Distance Learning ในหัวข้อ Learning Engagement Practices from Southeast Asia ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป โดยอาจารย์ทั้งสองท่านจะนำเสนอบทความเรื่อง THE…

Continue Readingการสัมมนาออนไลน์การเรียนการสอนทางไกลแบบเปิด หัวข้อ Learning Engagement Practices from Southeast Asia

UNESCO Chair Online Seminar Series 2021

ศาสตราจารย์ John Chi-Kin LEE ผู้ดำรงตำแหน่ง UNESCO Chair ด้าน Regional Education Development and Lifelong Learning ณ มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งฮ่องกง (The Education University of Hong Kong: EdUHK) มีกำหนดจัด UNESCO Chair Online Seminar Series 2021…

Continue ReadingUNESCO Chair Online Seminar Series 2021

Call for Proposals: eLearning Forum Asia 2021 (“eLFA2021”)

มหาวิทยาลัยคาทอลิกซูกียาพรานาตา (Soegijapranata Catholic University: SCU) เมืองเซอมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกำหนดจัดประชุม eLearning Forum Asia (eLFA2021) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ การจัดประชุมครั้งนี้มีหัวข้อหลักคือ “Augmenting the Virtual Environment: Technology – Innovation…

Continue ReadingCall for Proposals: eLearning Forum Asia 2021 (“eLFA2021”)