อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Module and Infographics

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับศูนย์การเรียนรู้แบบเปิดของซีมีโอ (SEAMEO SEAMOLEC) มีกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Learning Material Development เรื่อง e-Module and Infographics ในรูปแบบออนไลน์ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยวิทยากรจาก SEAMEO SEAMOLEC และใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกอบรม ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม…

Continue Readingอบรมเชิงปฏิบัติการ e-Module and Infographics

บรรยายทุน Erasmus+ International Credit Mobility

ด้วยสถานวิเทศสัมพันธ์จะจัดบรรยายทุน Erasmus+ เรื่อง ประสบการณ์การสมัครและรับทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา Erasmus+ International Credit Mobility โดย รองศาสตราจารย์ ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา…

Continue Readingบรรยายทุน Erasmus+ International Credit Mobility

การประชุม 35th AAOU Annual Conference

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติเกาหลี (Korea National Open University: KNOU) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีครั้งที่ 35 ของสมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย (The 35th AAOU Annual Conference: AAOU2022) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 ณ…

Continue Readingการประชุม 35th AAOU Annual Conference

End of content

No more pages to load