ประชาสัมพันธ์การส่งบทคัดย่อการประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย

สถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิชาการที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความประเภท Country Report ในที่ประชุมวิชาการ ASAIHL International 2024 ณ Juntendo University, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2567 โดยกำหนดหัวข้อการประชุม…

Continue Readingประชาสัมพันธ์การส่งบทคัดย่อการประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advanced Network : PAN ครั้งที่ 57

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia – Pacific Advanced Network ครั้งที่ 57 (57th APAN Meeting) ระหว่างวันที่ 29 มกราคม –…

Continue Readingประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advanced Network : PAN ครั้งที่ 57

การฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้ e-ITEC Programme

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่ารัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้ e – ITEC Programme ในหลักสูตร ดังนี้  ชื่อหลักสูตรระยะเวลาฝึกอบรมปิดรับสมัคร1Integrating Information and Communication Technology (ICT) tools for Teaching and e-Learning4-15 กันยายน…

Continue Readingการฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้ e-ITEC Programme

End of content

No more pages to load