มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญประชุมนานาชาติออนไลน์ ในวาระครบรอบ 78 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ ในวาระครบรอบ 78 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Online International Academic Forum: In Celebration of the 78th Anniversary of Kasetsart University) ในหัวข้อ "The Role of Universities in Addressing Critical Global…

Continue Reading มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญประชุมนานาชาติออนไลน์ ในวาระครบรอบ 78 ปี

e-Learning Forum Asia 2020

eLFA 2020 ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ (Centre for Learning Enhancement And Research: CLEAR) The Chinese University of Hong Kong (CUHK) ฮ่องกง มีกำหนดจัดประชุม e-Learning Forum Asia ครั้งที่ 15 (eLFA 2020) ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563…

Continue Reading e-Learning Forum Asia 2020

การประชุม AAOU2021 (กำหนดการใหม่)

การประชุมประจำปีสมาคมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย (Asian Association of Open Universities: AAOU) ครั้งที่ 34 หรือ AAOU2021 เลื่อนกำหนดจัดประชุมเป็น วันที่ 1-3 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม Cinnamon Grand Colombo ศรีลังกา เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยเปิดศรีลังกา (The Open University of Sri Lanka:…

Continue Reading การประชุม AAOU2021 (กำหนดการใหม่)