ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2567

สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาของสาธารณรัฐตุรกี (Turkiye Scholarships) ประจำปี 2567 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการมัครรับทุนได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/ad0d9936 โดยกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2567

Leave a Reply