รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบร์ทเพื่อทำการวิจัยและการสอนจำนวน 2 ประเภท ประจำปี 2568

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 2 ประเภท ดังนี้

  1. ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุนสำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยชั้นสูงเพื่อทำการวิจัยและบรรยายทางวิชาการ เป็นระยะเวลา 3-6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศ สหรัฐอเมริกา
  2. ทุน Fulbright-Junior Research Scholar Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน (สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบร์ท จำนวน2ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้ โครงการฟุลไบร์ท-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 3 ทุน) เพื่อทำงานวิจัยเป็นระยะเวลา6เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศ สหรัฐอเมริกา

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละทุน และการสมัครออนไลน์ได้ที่ www.fulbrightthai.org หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ 104 โดยมีกำหนดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2567

Leave a Reply