การส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี พ.ศ. 2566                

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เชิญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากกองทุน PGTF จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://shorturl.at/bsDTX  หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามสามารถติดต่อผู้ประสานงานเกี่ยวกับกองทุน…

Continue Readingการส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี พ.ศ. 2566                

EU-ASEAN High-Performance Computing School

EU-ASEAN High-Performance Computing School เปิดรับสมัครเข้าร่วม One-week Intensive Program เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการด้าน HPC และการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ให้กับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายนักวิจัย…

Continue ReadingEU-ASEAN High-Performance Computing School

โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden Fellowship Programme

ASEM-DUO Fellowship Programme แจ้งการเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2565 (ตามเวลาประเทศสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Nyd4aLyHVB0zQ3vNYh1hf6ofXCVNKm17 และสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.asemduo.org…

Continue Readingโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden Fellowship Programme

End of content

No more pages to load