โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden Fellowship Programme

ASEM-DUO Fellowship Programme แจ้งการเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2565 (ตามเวลาประเทศสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Nyd4aLyHVB0zQ3vNYh1hf6ofXCVNKm17 และสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.asemduo.org…

Continue Readingโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden Fellowship Programme

ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022

ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022 ขยายเวลารับสมัครทุน ไปถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/14Srumvtbyhk6f9geGVPaEDnTfXVN2Xgi เอกสารต้นเรื่อง: https://dia.stou.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/575.pdf

Continue Readingทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022

ข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ค.ศ. 2023

ด้วยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency - JICA) เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำงบประมาณรัฐบาลญี่ปุ่น ค.ศ. 2023 (เมษายน 2566 - มีนาคม 2567) โดยมีรูปแบบและข่าวสารและสาขาความร่วมมือเป้าหมาย ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์…

Continue Readingข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ค.ศ. 2023

End of content

No more pages to load