ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลแคนาดา

รัฐบาลแคนาดาประกาศมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) สำหรับปีการศึกษา 2567-2568 ให้กับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นทุนในระดับปริญญาตรี โทและเอก เพื่อศึกษาและ/หรือทำงานวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase-aspx?lang=eng หรือ https://shorturl.at/eyMU5

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลแคนาดา

โครงการทุนการศึกษา ASEAN China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอทุนการศึกษา ASEAN China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แก่ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษารวมถึงบุคลากรในสถาน การศึกษาหรือ มหาวิทยาลัย โดยทุนการศึกษาในปีนี้ ประกอบด้วย หลักสูตรทุนสำหรับการวิจัยและแลกเปลี่ยน จำนวน 2 ทุน…

Continue Readingโครงการทุนการศึกษา ASEAN China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2567

สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาของสาธารณรัฐตุรกี (Turkiye Scholarships) ประจำปี 2567 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการมัครรับทุนได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/ad0d9936 โดยกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2567

Continue Readingทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2567

End of content

No more pages to load