ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advanced Network : PAN ครั้งที่ 57

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia – Pacific Advanced Network ครั้งที่ 57 (57th APAN Meeting) ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apan57.apan.net

Leave a Reply