องค์การยูเนสโกเชิญชวนประเทศสมาชิกเข้าร่วมการเสวนาและการอภิปรายแบบโต๊ะกลม

องค์การยูเนสโกเชิญชวนประเทศสมาชิกเข้าร่วมการเสวนาและการอภิปรายแบบโต๊ะกลมในหัวข้อ “การสำรวจโอกาสและความท้าทายในจุดบรรจบของวิทยาการแบบเปิดประดิษฐ์” (Dialogue and Roundtable Discussion on Exploring Opportunities and Challenges at the Intersection of Open Science and Artificial Intelligence) ซึ่งร่วมจัดโดยราชสมาคมแห่งสหราชอาณาจักร (The Royal Society of the United Kingdom) ในพฤหัสวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00-18-00 น. ตามเวลาประเทศฝรั่งเศส หรือ เวลา 21.00-23.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ ห้องประชุม XI สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และทางระบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ ทางเว็บไซต์นี้ หรือ QR code ที่ปราฏด้านล่างนี้

Leave a Reply