ผู้บริหาร มสธ. เข้าร่วมการประชุม ICOIE2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และอาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุม The 2023 International Conference on Open and Innovative Education (ICOIE 2023)…

Continue Readingผู้บริหาร มสธ. เข้าร่วมการประชุม ICOIE2023

มสธ. หารือความร่วมมือกับ APU ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยต้อนรับและเจรจาความร่วมมือกับ Prof. Ho Chin Kuan อธิการบดี และ Prof. Ts. Dr.…

Continue Readingมสธ. หารือความร่วมมือกับ APU ประเทศมาเลเซีย

บรรยายพิเศษ “แนวคิดการจัดการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม”

สถานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดการจัดการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ…

Continue Readingบรรยายพิเศษ “แนวคิดการจัดการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม”

End of content

No more pages to load