บรรยายพิเศษ “แนวคิดการจัดการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม”

สถานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดการจัดการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ…

Continue Readingบรรยายพิเศษ “แนวคิดการจัดการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union”

สถานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union” โดย คุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ด้านการอุดมศึกษา สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการโครงการยูแสค (USAC) ประเทศไทย…

Continue Readingบรรยายพิเศษ เรื่อง “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union”

International Conference on 4IR Technologies for Sustainable Development

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology) ร่วมกับ Department of Scientific and Industrial Research กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศอินเดีย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “เทคโนโลยีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่…

Continue ReadingInternational Conference on 4IR Technologies for Sustainable Development

End of content

No more pages to load