มสธ. หารือความร่วมมือกับ APU ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยต้อนรับและเจรจาความร่วมมือกับ Prof. Ho Chin Kuan อธิการบดี และ Prof. Ts. Dr.…

Continue Readingมสธ. หารือความร่วมมือกับ APU ประเทศมาเลเซีย

บรรยายพิเศษ “แนวคิดการจัดการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม”

สถานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดการจัดการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ…

Continue Readingบรรยายพิเศษ “แนวคิดการจัดการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union”

สถานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union” โดย คุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ด้านการอุดมศึกษา สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการโครงการยูแสค (USAC) ประเทศไทย…

Continue Readingบรรยายพิเศษ เรื่อง “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union”

End of content

No more pages to load