วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

พื้นหลังสำหรับการประชุมออนไลน์:มสธ.

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย: การเผยแพร่วัฒนธรรม

พื้นหลังสำหรับการประชุมออนไลน์:วิเทศสัมพันธ์