มสธ. หารือความร่วมมือกับ APU ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยต้อนรับและเจรจาความร่วมมือกับ Prof. Ho Chin Kuan อธิการบดี และ Prof. Ts. Dr.…

Continue Readingมสธ. หารือความร่วมมือกับ APU ประเทศมาเลเซีย

การส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี พ.ศ. 2566                

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เชิญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากกองทุน PGTF จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://shorturl.at/bsDTX  หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามสามารถติดต่อผู้ประสานงานเกี่ยวกับกองทุน…

Continue Readingการส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี พ.ศ. 2566                

เอกสารเผยแพร่ของ SEAMEO SEN

SEAMEO Regional Centre for Special Educational Needs (SEAMEO SEN) เผยแพร่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Open Journal system (OJS) ซึ่งเป็นการดำเนินงานในฐานะศูนย์กลางอ้างอิงด้านการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับผู้พิการ (Disability-Inclusive Education) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย…

Continue Readingเอกสารเผยแพร่ของ SEAMEO SEN

End of content

No more pages to load