ประชาสัมพันธ์การส่งบทคัดย่อการประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย

สถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิชาการที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความประเภท Country Report ในที่ประชุมวิชาการ ASAIHL International 2024 ณ Juntendo University, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2567 โดยกำหนดหัวข้อการประชุม ดังนี้

Theme: Advances in Information and Communication Technology on Education

Sub-themes:

  1. Technology and the future of healthcare
  2. Technology innovations for education
  3. Data science and informatics

ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อได้ที่สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย ทาง Email: wasana.t@cmu.ac.th ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567