ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลแคนาดา

รัฐบาลแคนาดาประกาศมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) สำหรับปีการศึกษา 2567-2568 ให้กับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นทุนในระดับปริญญาตรี โทและเอก เพื่อศึกษาและ/หรือทำงานวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase-aspx?lang=eng หรือ https://shorturl.at/eyMU5