การฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้ e-ITEC Programme

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่ารัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้ e – ITEC Programme ในหลักสูตร ดังนี้

 ชื่อหลักสูตรระยะเวลาฝึกอบรมปิดรับสมัคร
1Integrating Information and Communication Technology (ICT) tools for Teaching and e-Learning4-15 กันยายน 256610 สิงหาคม 2566
2Augmented and Virtual Reality18-22 กันยายน 256625 สิงหาคม 2566
3Digital Learning and Teaching technologies30 ตุลาคม –           10 พฤศจิกายน 25664 ตุลาคม 2566

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว และดำเนินการสมัครออนไลน์ได้โดยตรงที่เว็บไซต์ https://www.itecgoi.in หรือ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อผู้ประสานงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ที่คุณสุรีรัตน์  โทร. 0 2203 5000 ต่อ 43303