ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 67 และ 68

The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2568

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ได้ทางลิงก์นี้ หรือ QR Code ที่ปรากฏด้านล่างและส่งไปยังกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

Leave a Reply