การประชุมสัมมนา 2024 Inter-Regional Research Symposium (IRRS) Transforming Higher Education: Towards Sustainable Development

ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) และองค์กรพันธมิตรกำหนดจัดการประชุม 2024 Inter-Regional Research Symposium (IRRS) Transforming Higher Education: Towards Sustainable Development ในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 644 9856-62

Leave a Reply