ประชาสัมพันธ์การประชุม The 37th AAOU Conference

AAOU Secretariat ประชาสัมพันธ์การประชุม The 37th AAOU Conference (AAOU2024) หัวข้อการประชุม “Expanding Horizons: Innovations in Open and Distance Learning” จัดโดย Allama Iqbal Open University สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2567

หัวข้อ

หัวข้อย่อย

 1. Re-considering the roles of open universities
 2. The effects of COVID-19 period on open and distance learning practices
 3. Management of ODL
  ODL in a multicultural society
 4. Innovative delivery modes
 5. Online assessment and evaluation
 6. New pedagogical approaches
 7. Learner support systems
 8. Increasing access and quality in ODL
 9. The impact of rapidly evolving educational technologies such as Generative AI

ตัวอย่างหัวข้อเรื่อง

 1. Open learning
 2. Learning analytics
 3. ODL in a multicultural society
 4. Micro-credentials and short learning programs
 5. Adaptive learning environments
 6. Deep learning in ODL
 7. AI in/for ODL
 8. Datamining
 9. Metaverse

IMPORTANT DATES

กำหนดส่งบทคัดย่อ 10 มิถุนายน 2567
แจ้งผลตอบรับบทคัดย่อ 25 มิถุนายน 2567
กำหนดส่งบทความฉบับเต็ม 31 กรกฎาคม 2564
กำหนดลงทะเบียน early bird 31 สิงหาคม 2567
หมดเขตลงทะเบียน 30 กันยายน 2567

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://aaou2024.aiou.edu.pk/

Leave a Reply