ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับสาธารณรัฐออสเตรีย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่องความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับสาธารณรัฐออสเตรียมาเพื่อพิจารณาการส่งเสริมความร่วมมือกับ Technology Park Villach (TPV) Silicon Austria Labs (SAL) และมหาวิทยาลัย Carinthia University of Applied Sciences (FH Karnten)…

Continue Readingความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับสาธารณรัฐออสเตรีย

End of content

No more pages to load