ประชาสัมพันธ์การประชุม The 37th AAOU Conference

AAOU Secretariat ประชาสัมพันธ์การประชุม The 37th AAOU Conference (AAOU2024) หัวข้อการประชุม “Expanding Horizons: Innovations in Open and Distance Learning” จัดโดย Allama Iqbal…

Continue Readingประชาสัมพันธ์การประชุม The 37th AAOU Conference

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ แจ้งเรื่อง ทุนการศึกษา Destination Australia ซึ่งเป็นทุนที่กระทรวงศึกษาออสเตรเลีย มอบให้นักศึกษาชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติเพื่อไปศึกษาเล่าเรียน ทำวิจัยและเรียนรู้วัฒนธรรมในภูมิภาคท้องถิ่นของออสเตรเลีย โดยทุนมีมูลค่าสูงสุด 15,000 เหรียญออสเตรเลียต่อผู้รับทุนต่อปี ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรระดับ 4 ถึงระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจสมัครกับสถาบันการศึกษาโดยตรง และสามารถศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งค้นหารายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมทุนนี้ได้ที่ https://www.education.gov.au/destination-australia หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นด้านการส่งเสริม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทุนทางปัญญา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทุนทางปัญญา เพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการและความคาดหวังจากสถาบันอุดม ศึกษาและนำมากำหนดและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทุนทางปัญญา ต่อไป ทั้งนี้ กรุณาตอบแบบสำรวจดังกล่าวได้ที่ https://shorturl.at/oDE27 ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

Continue Readingขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นด้านการส่งเสริม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทุนทางปัญญา

End of content

No more pages to load