ร่วมรับชม SEAMEO CONGRESS 2021 ผ่านทาง YouTube

ขอเชิญบุคลากรร่วมรับชมการประชุม SEAMEO CONGRESS 2021 ผ่านทาง YouTube มสธ. ร่วมเป็นเจ้าภาพและมีผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ด้วย องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization: SEAMEO) ร่วมกับกระทรวงการศึกษาประเทศไทยและมาเลเซีย จัดการประชุมออนไลน์ SEAMEO Congress 2021 ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2564 ในหัวข้อ Transforming Southeast Asian Education, Science and Culture in…

Continue Reading ร่วมรับชม SEAMEO CONGRESS 2021 ผ่านทาง YouTube