ข้อมูลเอกสารร่างบทวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่องการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงร่างข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ไทย-สหภาพยุโรป ในบริบทวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ของรัฐและองค์กรที่ได้รับอำนาจผูกขาดจากรัฐ (State Enterprises, Enterprises Granted Special Rights or Privileges and Designated…

Continue Readingข้อมูลเอกสารร่างบทวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจฯ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รางวัล UNESCO-Carlos J. Finlay Prize for Microbiology ประจำปี 2566

องค์การ UNESCO เชิญชวนบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน และองค์กรอิสระที่มีผลงานโดดเด่นด้านจุลชีววิทยา ส่งผลงานสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล UNESCO-Carlos J. Finlay Prize for Microbiology ประจำปี 2566 โดยผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 คน จะได้รับรางวัลจำนวน…

Continue Readingเรื่อง ประชาสัมพันธ์รางวัล UNESCO-Carlos J. Finlay Prize for Microbiology ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ รางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Woman’ Education ประจำปี 2023

องค์การยูเนสโก ประสงค์จะมอบรางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Women’ Education ประจำปี 2023  ให้กับสถาบัน องค์กร หรือบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นด้านการศึกษาสำหรับเด็กและสตรี จำนวน 2 รางวัลๆละ 50,000 เหรียญสหรัฐฯ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและกกรอกแบบฟอร์มการสมัคร…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ รางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Woman’ Education ประจำปี 2023

End of content

No more pages to load