ประชาสัมพันธ์ รางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Woman’ Education ประจำปี 2023

องค์การยูเนสโก ประสงค์จะมอบรางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Women’ Education ประจำปี 2023  ให้กับสถาบัน องค์กร หรือบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นด้านการศึกษาสำหรับเด็กและสตรี จำนวน 2 รางวัลๆละ 50,000 เหรียญสหรัฐฯ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและกกรอกแบบฟอร์มการสมัคร…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ รางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Woman’ Education ประจำปี 2023

เอกสารเผยแพร่ของ SEAMEO SEN

SEAMEO Regional Centre for Special Educational Needs (SEAMEO SEN) เผยแพร่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Open Journal system (OJS) ซึ่งเป็นการดำเนินงานในฐานะศูนย์กลางอ้างอิงด้านการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับผู้พิการ (Disability-Inclusive Education) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย…

Continue Readingเอกสารเผยแพร่ของ SEAMEO SEN

End of content

No more pages to load