รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำปี 2021-22

บริติช เคานซิล ประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2021-2022 (Study UK Alumni Awards 2021/2022) เพื่อร่วมฉลองและบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของบรรดาศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งล้วนเป็นผู้นำในสายงานของตน และได้ใช้ประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรเพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และประเทศ  โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัครพำนักอยู่นอกสหราชอาณาจักรสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 15 ปี ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปใช้เวลาศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจัรอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาศึกษากับสถาบันในสหราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 4 ประเภทScience and Sustainability…

Continue Readingรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำปี 2021-22

การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน The Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology (EMPA) ของสมาพันธรัฐสวิส

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้รายงานเกี่ยวกับสถาบัน The Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology (EMPA) ของสมาพันธรัฐสวิส ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน EMPA งานวิจัยของสถาบันฯ และการแสดงความสนใจที่จะมีความร่วมมือกับไทยในด้านอาหารและการแพทย์ โดยกระทรวงการต่างประเทศขอให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการแสวงหาลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยหรือด้านอื่น ๆ ร่วมกับสถาบัน EMPA รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน EMPA มีดังนี้ สถาบัน…

Continue Readingการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน The Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology (EMPA) ของสมาพันธรัฐสวิส

การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและตุรกี

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและตุรกีเป็นระยะ ๆ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาตุรกีจำนวน 2 แห่ง ที่ประสงค์จะมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาไทย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สถาบันอุดมศึกษาตุรกีที่ประสงค์จะมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้แก่ Lokman Hekim University เป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์ชั้นนำของกรุงอังการา มีหลักสูตรนานาชาติ และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่ง ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของเครือโรงพยาบาลเอกชน Lokman Hekim ที่มีประวัติยาวนานเกือบ 90 ปี โดยมหาวิทยาลัยฯ เสนอความร่วมมือในสาขาการแพทย์ ทันตกรรม เภสัชกรรม…

Continue Readingการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและตุรกี