เอกสารเผยแพร่ของ SEAMEO SEN

SEAMEO Regional Centre for Special Educational Needs (SEAMEO SEN) เผยแพร่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Open Journal system (OJS) ซึ่งเป็นการดำเนินงานในฐานะศูนย์กลางอ้างอิงด้านการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับผู้พิการ (Disability-Inclusive Education) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย…

Continue Readingเอกสารเผยแพร่ของ SEAMEO SEN

แผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย – ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2022 – 2024)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 0503/ว555 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรื่อง แผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2022 -…

Continue Readingแผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย – ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2022 – 2024)

End of content

No more pages to load