ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ แจ้งเรื่อง ทุนการศึกษา Destination Australia ซึ่งเป็นทุนที่กระทรวงศึกษาออสเตรเลีย มอบให้นักศึกษาชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติเพื่อไปศึกษาเล่าเรียน ทำวิจัยและเรียนรู้วัฒนธรรมในภูมิภาคท้องถิ่นของออสเตรเลีย โดยทุนมีมูลค่าสูงสุด 15,000 เหรียญออสเตรเลียต่อผู้รับทุนต่อปี ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรระดับ 4 ถึงระดับปริญญาเอก

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจสมัครกับสถาบันการศึกษาโดยตรง และสามารถศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งค้นหารายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมทุนนี้ได้ที่ https://www.education.gov.au/destination-australia หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง แผนกการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ได้ที่อีเมล Education.Bangkok@dfat.gov.au

Leave a Reply