ข้อมูลเอกสารร่างบทวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่องการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงร่างข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ไทย-สหภาพยุโรป ในบริบทวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ของรัฐและองค์กรที่ได้รับอำนาจผูกขาดจากรัฐ (State Enterprises, Enterprises Granted Special Rights or Privileges and Designated…

Continue Readingข้อมูลเอกสารร่างบทวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจฯ

ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 2024-2026

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Thailand-United States Education Foundation) ประกาศรับสมัครทุนภายใต้โครงการ 2024-2026 Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program สำหรับผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เพื่อศึกษาและฝึกอบรมในสถาบันอุดมศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 10-12 เดือน…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 2024-2026

การประชุมสัมมนา 2024 Inter-Regional Research Symposium (IRRS) Transforming Higher Education: Towards Sustainable Development

ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) และองค์กรพันธมิตรกำหนดจัดการประชุม 2024 Inter-Regional Research Symposium (IRRS) Transforming Higher Education: Towards Sustainable Development ในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2567 ณ…

Continue Readingการประชุมสัมมนา 2024 Inter-Regional Research Symposium (IRRS) Transforming Higher Education: Towards Sustainable Development

End of content

No more pages to load