ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลแคนาดา

รัฐบาลแคนาดาประกาศมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) สำหรับปีการศึกษา 2567-2568 ให้กับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นทุนในระดับปริญญาตรี โทและเอก เพื่อศึกษาและ/หรือทำงานวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase-aspx?lang=eng หรือ https://shorturl.at/eyMU5

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลแคนาดา

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ แจ้งเรื่อง ทุนการศึกษา Destination Australia ซึ่งเป็นทุนที่กระทรวงศึกษาออสเตรเลีย มอบให้นักศึกษาชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติเพื่อไปศึกษาเล่าเรียน ทำวิจัยและเรียนรู้วัฒนธรรมในภูมิภาคท้องถิ่นของออสเตรเลีย โดยทุนมีมูลค่าสูงสุด 15,000 เหรียญออสเตรเลียต่อผู้รับทุนต่อปี ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรระดับ 4 ถึงระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจสมัครกับสถาบันการศึกษาโดยตรง และสามารถศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งค้นหารายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมทุนนี้ได้ที่ https://www.education.gov.au/destination-australia หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

โครงการทุนการศึกษา ASEAN China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอทุนการศึกษา ASEAN China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แก่ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษารวมถึงบุคลากรในสถาน การศึกษาหรือ มหาวิทยาลัย โดยทุนการศึกษาในปีนี้ ประกอบด้วย หลักสูตรทุนสำหรับการวิจัยและแลกเปลี่ยน จำนวน 2 ทุน…

Continue Readingโครงการทุนการศึกษา ASEAN China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

End of content

No more pages to load