EU-ASEAN High-Performance Computing School

EU-ASEAN High-Performance Computing School เปิดรับสมัครเข้าร่วม One-week Intensive Program เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการด้าน HPC และการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ให้กับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายนักวิจัย…

Continue ReadingEU-ASEAN High-Performance Computing School

ทุนการศึกษา Institut Teknologi Sepuluh Nopember

สถาบันเทคโนโลยีเซปูลูห์ โนเปมเบอร์ (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) สาธารณรัฐอินโดนีเซียประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเป็นทุนการศึกษาบางส่วน ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2565 ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2565 ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาบางส่วนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีให้เลือกมากกว่า 20 หลักสูตร…

Continue Readingทุนการศึกษา Institut Teknologi Sepuluh Nopember

2022 SOU IMMERSION HUB

2022 SHANGHAI OPEN UNIVERSITY IMMERSION HUBSHORT-TERM ONLINE PROGRAMFOR INTERNATIONAL STUDENTS โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ2022 Shanghai Open University Immersion Hub4 - 15 กรกฎาคม 2565มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้…

Continue Reading2022 SOU IMMERSION HUB

End of content

No more pages to load