ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum

รัฐบาลฮังการีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2024-2025 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://apply.stipendiumhungaricum.hu ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum

ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant – ASIA-UNINET 2024/25

รัฐบาลออสเตรียมอบทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET 2024/25 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET) โดยมีประเภททุนดังนี้ 1. ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก (Full PhD Grant) 2. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc Grant)  3. ทุนฝึกอบรมดนตรี…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant – ASIA-UNINET 2024/25

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ณ สาธารณรัฐเบลารุส

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยได้แจ้งการรับสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทที่สาธารณรัฐเบลารุส (ใช้ภาษารัสเซียในการเรียนการสอน) ให้แก่ผู้สนใจชาวไทยทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studyinby.com/en หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vn.trade@mfa.gov.by

Continue Readingประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ณ สาธารณรัฐเบลารุส

End of content

No more pages to load