ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลแคนาดา

รัฐบาลแคนาดาประกาศมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) สำหรับปีการศึกษา 2567-2568 ให้กับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นทุนในระดับปริญญาตรี โทและเอก เพื่อศึกษาและ/หรือทำงานวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase-aspx?lang=eng หรือ https://shorturl.at/eyMU5

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลแคนาดา

ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2567

สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาของสาธารณรัฐตุรกี (Turkiye Scholarships) ประจำปี 2567 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการมัครรับทุนได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/ad0d9936 โดยกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2567

Continue Readingทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ความตกลงด้วยความร่วมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและจีน ประจำปีการศึกษา 2567/2568

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า China Scholarship Council (CSC) ได้เสนอทุนการศึกษาภายใต้ความตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปี 2567/2568 ให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มติ่มและแบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครฯได้ที่เว็บไซต์ https://mhesi.e-office.cloud/d/d5d308d4

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ความตกลงด้วยความร่วมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและจีน ประจำปีการศึกษา 2567/2568

End of content

No more pages to load