โครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้แจ้งว่า สภาทุนวิจัยฮ่องกง (Research Grants Council) จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme รอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567/68 จำนวน 300 ทุน โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 1 ธันวาคม 2566

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kpf@ugc.edu.hk และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rgc.edu.hk/khphd