แบบสำรวจความสนใจ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น

  • Post category:DIA

แบบสำรวจความสนใจ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้นระหว่าง มสธ. กับสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดประสบการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมจีนกับ มสธ. ที่นครคุนหมิง เมืองเอกมณฑลยูนนาน แหล่งวัฒนธรรมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้เดินทางไปเรียนรู้ภาษาจีนต้นตำรับและฝึกพูดภาษาจีนกับเพื่อนใหม่ สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในคุนหมิง โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน ร่วมตอบแบบสำรวจความสนใจโครงการเพื่อให้เราเตรียมกิจกรรมที่ตรงใจท่านมากที่สุด คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

Continue Readingแบบสำรวจความสนใจ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ณ สาธารณรัฐเบลารุส

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยได้แจ้งการรับสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทที่สาธารณรัฐเบลารุส (ใช้ภาษารัสเซียในการเรียนการสอน) ให้แก่ผู้สนใจชาวไทยทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studyinby.com/en หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vn.trade@mfa.gov.by

Continue Readingประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ณ สาธารณรัฐเบลารุส

โครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้แจ้งว่า สภาทุนวิจัยฮ่องกง (Research Grants Council) จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme รอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567/68 จำนวน 300…

Continue Readingโครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme

End of content

No more pages to load