ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ความตกลงด้วยความร่วมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและจีน ประจำปีการศึกษา 2567/2568

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า China Scholarship Council (CSC) ได้เสนอทุนการศึกษาภายใต้ความตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปี 2567/2568 ให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มติ่มและแบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครฯได้ที่เว็บไซต์ https://mhesi.e-office.cloud/d/d5d308d4

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ความตกลงด้วยความร่วมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและจีน ประจำปีการศึกษา 2567/2568

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี 2567

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนโครงการ Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา  โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.francothai-science.com

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์โครงการ Erasmus+

European Commission Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture แจ้งว่าโครงการ Erasmus+ จะเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยของสหภาพยุโรป ประจำปี 2024-2025 จำนวน 5 ทุน ดังนี้ International Credit…

Continue Readingประชาสัมพันธ์โครงการ Erasmus+

End of content

No more pages to load