ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลฮังการี

รัฐบาลฮังการี โดย Tempus Public Foundation กำลังเปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยน short and long-term study visits ซึ่งเป็นทุนภายใต้ Bilateral State Scholarships in Hungary ประจำปี 2024-2025 สำหรับอาจารย์และนักวิจัย เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน ณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยหรือสถาบันศิลปะของประเทศฮังการี

ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://shorturl.at/gwJKO และสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://scholarship.hu ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567