ประชาสัมพันธ์โครงการ Erasmus+

European Commission Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture แจ้งว่าโครงการ Erasmus+ จะเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยของสหภาพยุโรป ประจำปี 2024-2025 จำนวน 5 ทุน ดังนี้

  1. International Credit Mobility (ICM) ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นในระดับปริญญาตรี
  2. Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (แบบให้เปล่า)
    จำนวน 2 ปี ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
  3. Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) ทุนในระดับปริญญาโท เพื่อสร้างกิจกรรมความร่วมมือ เพื่อออกแบบและจัดตั้ง joint programme
  4. Capacity Building in Higher Education (CBHE) ทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านอุดมศึกษา
  5. Jean Monnet Actions (JMA) ทุนส่งเสริมการสอนและการวิจัยในสาขาเกี่ยวกับสหภาพยุโรปศึกษา (European Union studies) ในระดับอุดมศึกษา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาและทุนวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ https://webgate.ec.europa.eu/erusmus-esc/index/