ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66

The International Association of Traffic and Safely Sciences (IATSS Forum) ประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 7 สัปดาห์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม และเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2567

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงานหมายเลขโทรศัพท์: 0 2278 8400 ต่อ 1821 และ 0 2298 5646 อีเมล: deqpinter1978@gmail.com หรือศึกษาข้อมูลได้ที่ www.deqp.go.th, www.iatssforum.jp/en/ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566