ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum

รัฐบาลฮังการีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2024-2025 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://apply.stipendiumhungaricum.hu ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567