You are currently viewing แบบสำรวจความสนใจ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น

แบบสำรวจความสนใจ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น

แบบสำรวจความสนใจ 
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น
ระหว่าง มสธ. กับสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน

เปิดประสบการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมจีนกับ มสธ. ที่นครคุนหมิง
เมืองเอกมณฑลยูนนาน แหล่งวัฒนธรรมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน 
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้เดินทางไปเรียนรู้ภาษาจีนต้นตำรับและฝึกพูดภาษาจีนกับเพื่อนใหม่ 
สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในคุนหมิง 
โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน

ร่วมตอบแบบสำรวจความสนใจโครงการเพื่อให้เราเตรียมกิจกรรมที่ตรงใจท่านมากที่สุด