ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี 2567

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนโครงการ Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา  โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.francothai-science.com