ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant – ASIA-UNINET 2024/25

รัฐบาลออสเตรียมอบทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET 2024/25 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET) โดยมีประเภททุนดังนี้ 1. ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก (Full PhD Grant) 2. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc Grant)  3. ทุนฝึกอบรมดนตรี (Music Practice Grant)

ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการสมัครรับทุนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://grants.at/en/?=MzAwODNfMzE3MjZfMQ== และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.scholarships.at ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567 (23:59 CET)