You are currently viewing Innovation Week in Africa: IWA 2021

Innovation Week in Africa: IWA 2021

สมาคม OFEED แห่งประเทศโมร็อกโกซึ่งส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของโมร็อกโกขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันในงานสัปดาห์นวัตกรรมแห่งแอฟริกา ประจำปี ค.ศ. 2021 (Innovation Week in Africa: IWA 2021) ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2564 ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นวัตกรเยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับนานาชาติของโมร็อกโกและของทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นภูมิภาคแห่งอนาคตและเป็นตลาดใหม่ที่สำคัญของไทย ทั้งนี้ รูปแบบการแข่งขันอาจเป็นได้ทั้งในรูปแบบปกติ (on-site) หรือรูปแบบทางไกล (online) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หน่วยงานที่สนใจสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://ofeed.ma/guide


เอกสารต้นเรื่อง: https://dia.stou.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/63.pdf