You are currently viewing รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำปี 2021-22

รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำปี 2021-22

บริติช เคานซิล ประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2021-2022 (Study UK Alumni Awards 2021/2022) เพื่อร่วมฉลองและบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของบรรดาศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งล้วนเป็นผู้นำในสายงานของตน และได้ใช้ประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรเพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และประเทศ  โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร
  • พำนักอยู่นอกสหราชอาณาจักร
  • สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 15 ปี ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ใช้เวลาศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจัรอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
  • ศึกษากับสถาบันในสหราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรอง
 2. ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
  • Science and Sustainability Award เป็นรางวัลที่มอบสำหรับศิษย์เก่าที่มีความโดดเด่นในอาชีพการทำงานในแวดวงวิทยาศาสตร์และความยั่งยืน อีกทั้งสามารถแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกและความสำเร็จในการทำงานหรือกิจกรรมอื่น ๆ  สายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พลังงานสะอาด การแพทย์ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน วิศวกรรม อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง
  • Culture and Creativity Award เป็นรางวัลที่มอบสำหรับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จกับผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เรากำลังมองหาผู้ที่สามารถแสดงความสามารถด้านศิลปะมีอิทธิพลต่อผู้คนในวงกว้าง และเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์  งานของศิษย์เก่าอาจเกี่ยวข้องกับ ศิลปะด้านต่าง ๆ การออกแบบ สื่อ วิดีโอ สื่อโทรทัศน์ ดนตรี การเป็นบล็อกเกอร์หรือวล็อกเกอร์ (Vloggers) ยูทิวบ์เบอร์ (Youtubers) และมนุษยศาสตร์
  • Social Action Award เป็นรางวัลที่มอบสำหรับศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมและมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวกและพัฒนาชีวิตของผู้อื่น งานของศิษย์เก่าอาจเกี่ยวข้องกับ การลดความเหลื่อมล้ำ การแก้ปัญหาความยากจนและความอดอยาก การศึกษาและการพัฒนาทักษะ สันติภาพและความยุติธรรม
  • Business and Innovation Award เป็นรางวัลที่มอบสำหรับศิษย์เก่าที่มีความกระตือรือร้นในการริเริ่มและสนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ แนวทางแก้ไข หรือโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เป็นทั้งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาต่อไป งานของศิษย์เก่าอาจเกี่ยวข้องกับ การเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจ เทคโนโลยี
 3. การรับสมัครและโอกาสที่จะได้รับ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 29 ตุลาคม 2564 โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/alumni-awards ทั้งนี้ ผู็ได้รับรางวัลมีโอกาสยกระดับโปรไฟล์ให้อยู่ในระดับสากล ขยายเครือข่ายในการประกอบอาชีพ เงินรางวัลมูลค่า 1,000 ปอนด์ สำหรับเข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ และโอกาสในการเข้ารับการพิจารณารางวัลระดับโลก Global Alumni Awards และเดินทางไปสหราชอาณาจักรเพื่อร่วมกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ 

กำหนดการ

1 กันยายน 2564เปิดรับสมัคร
29 ตุลาคม 2564ปิดรับสมัครในเวลา 22.00 น.
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564คัดเลือกผู้สมัคร
ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ
กุมภาพันธ์ 2565ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Alumni Awards ระดับประเทศ
เมษายน – สิงหาคม 2565ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายระดับโลก 
กันยายน 2565ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Global Alumni Awards

สัมมนาออนไลน์ ‘How to apply’

บริติช เคานซิลจะจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ‘How to apply’ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร และเทคนิคการเขียนใบสมัคร ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่นี่ 

อยากรู้เทคนิคการเขียนใบสมัครให้น่าสน ลองอ่านคำแนะนำดี ๆ ที่เว็บไซต์ Study UK Alumni Awards

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Study UK Alumni Awards รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร สมัครได้แล้ววันนี้จนถึง 29 ตุลาคม 2564


เอกสารต้นเรื่อง: https://dia.stou.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/news94-UK-Alumni-Awards.pdf