การบรรยายหัวข้อ From Response to Resilience: Preparing for the Use of Open and Distance Learning in the Next Crisis

Krishna Kanta Handiqui State Open University สาธารณรัฐอินเดีย จัดบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสรำลึกถึง Prof. Krishna Kanta Handiqui ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ From Response to Resilience: Preparing for the Use of Open and Distance Learning in the Next Crisis

วัน:20 กรกฎาคม 2564
เวลา:20.00 น. (เวลาประเทศไทย)
วิทยากร:Sir John Daniel อธิการบดี Ascenda School of Management แคนาดา, อดีตอธิการบดี Commonwealth of Learning แคนาดา, อดีตอธิการบดี The Open University สหราชอาณาจักร

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยคลิกที่โปสเตอร์ด้านล่างนี้