การประชุมเชิงนโยบาย Winning the War on COVID – Policy Insights from Computational Social Science

The Chinese University of Hong Kong เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงนโยบาย Winning the War on COVID – Policy Insights from Computational Social Science โดยจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.15-16.00 น. (เวลาประเทศไทย)

กำหนดการ: http://www.cuhk.edu.hk/hkiaps/policy_research/imgs/event/event_20210602_programme.pdf

ลงทะเบียนhttps://cloud.itsc.cuhk.edu.hk/webform/view.php?id=12995012