การประชุมสัมมนา 2024 Inter-Regional Research Symposium (IRRS) Transforming Higher Education: Towards Sustainable Development

ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO RIHED) และองค์กรพันธมิตรกำหนดจัดการประชุม 2024 Inter-Regional Research Symposium (IRRS) Transforming Higher Education: Towards Sustainable Development ในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2567 ณ…

Continue Readingการประชุมสัมมนา 2024 Inter-Regional Research Symposium (IRRS) Transforming Higher Education: Towards Sustainable Development

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (JICA) ประจำปีการศึกษา 2567

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้กรอบความร่วมมือ 3 ด้าน รวม 10 สาขา เพื่อจัดส่งอาสาสมัครญี่ปุ่นเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทยในปี 2568 ยกเว้นหน่วยงานในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา…

Continue Readingประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (JICA) ประจำปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์การประชุม The 37th AAOU Conference

AAOU Secretariat ประชาสัมพันธ์การประชุม The 37th AAOU Conference (AAOU2024) หัวข้อการประชุม “Expanding Horizons: Innovations in Open and Distance Learning” จัดโดย Allama Iqbal…

Continue Readingประชาสัมพันธ์การประชุม The 37th AAOU Conference

End of content

No more pages to load