ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับสาธารณรัฐออสเตรีย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่องความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับสาธารณรัฐออสเตรียมาเพื่อพิจารณาการส่งเสริมความร่วมมือกับ Technology Park Villach (TPV) Silicon Austria Labs (SAL) และมหาวิทยาลัย Carinthia University of Applied Sciences (FH Karnten)…

Continue Readingความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับสาธารณรัฐออสเตรีย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รางวัล UNESCO-Carlos J. Finlay Prize for Microbiology ประจำปี 2566

องค์การ UNESCO เชิญชวนบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน และองค์กรอิสระที่มีผลงานโดดเด่นด้านจุลชีววิทยา ส่งผลงานสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล UNESCO-Carlos J. Finlay Prize for Microbiology ประจำปี 2566 โดยผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 1 คน จะได้รับรางวัลจำนวน…

Continue Readingเรื่อง ประชาสัมพันธ์รางวัล UNESCO-Carlos J. Finlay Prize for Microbiology ประจำปี 2566

แบบสำรวจความสนใจ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น

  • Post category:DIA

แบบสำรวจความสนใจ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้นระหว่าง มสธ. กับสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดประสบการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมจีนกับ มสธ. ที่นครคุนหมิง เมืองเอกมณฑลยูนนาน แหล่งวัฒนธรรมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้เดินทางไปเรียนรู้ภาษาจีนต้นตำรับและฝึกพูดภาษาจีนกับเพื่อนใหม่ สัมผัสประสบการณ์ตรงผ่านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในคุนหมิง โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน ร่วมตอบแบบสำรวจความสนใจโครงการเพื่อให้เราเตรียมกิจกรรมที่ตรงใจท่านมากที่สุด คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

Continue Readingแบบสำรวจความสนใจ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น

End of content

No more pages to load