UNESCO IIEP: SDG4-Planning for flexible learning pathways in higher education

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนทางการศึกษาของยูเนสโก (UNESCO International Institute for Educational Planning: UNESCO IIEP) มีกำหนดจัดประชุมนโยบายต่างประเทศ หัวข้อ “SDG4-Planning for flexible learning pathways in higher education” ทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564 เพื่อหารือผลการวิจัยเชิงเปรียบเทียบนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับ IIEP โดยมีกำหนดการตามลิงก์ข้างล่างนี้ การลงทะเบียน: ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ลิงก์ Eventbrite นี้ เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับอีเมลยืนยันและแจ้งว่าจะได้รับ…

Continue ReadingUNESCO IIEP: SDG4-Planning for flexible learning pathways in higher education

Innovation Week in Africa: IWA 2021

สมาคม OFEED แห่งประเทศโมร็อกโกซึ่งส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของโมร็อกโกขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันในงานสัปดาห์นวัตกรรมแห่งแอฟริกา ประจำปี ค.ศ. 2021 (Innovation Week in Africa: IWA 2021) ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2564 ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นวัตกรเยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับนานาชาติของโมร็อกโกและของทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นภูมิภาคแห่งอนาคตและเป็นตลาดใหม่ที่สำคัญของไทย ทั้งนี้ รูปแบบการแข่งขันอาจเป็นได้ทั้งในรูปแบบปกติ (on-site) หรือรูปแบบทางไกล (online) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หน่วยงานที่สนใจสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…

Continue ReadingInnovation Week in Africa: IWA 2021

Age-Friendly University

ทีมวิจัยและคณาจารย์ มสธ. ร่วมรับฟังข้อมูลเครือข่าย Age-Friendly University (AFU) เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ด้วย University of the Philippines Open University (UPOU) ซึ่งเป็นเครือข่าย Age-Friendly University (AFU) มีความประสงค์จะเชิญมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือ OU5 เข้าร่วมเครือข่าย AFU Global Network และเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกับ Prof.…

Continue ReadingAge-Friendly University