ทุนการศึกษา SEAMEO SEARCA

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture: SEAMEO SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แจ้งเสนอทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566 ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนในระดับปริญญาโทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40เป็นบุคลากรจากสถาบันการศึกษา/…

Continue Readingทุนการศึกษา SEAMEO SEARCA

มสธ. ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม SEAMEO Congress 2021

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization: SEAMEO) ร่วมกับกระทรวงการศึกษาประเทศไทยและมาเลเซีย จัดการประชุมออนไลน์ SEAMEO Congress 2021 for Education, Science and Culture ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2564 ในหัวข้อ Transforming Southeast Asian Education, Science and…

Continue Readingมสธ. ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม SEAMEO Congress 2021

SEAMEO-Partners Lecture Series

สำนักเลขาธิการซีมีโอ (SEAMEO Secretariat) ร่วมกับ SEAMEO Partners กำหนดจัดการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ "Agility in Cross-Sector Trends and Transformation in Post COVID-19 Pandemic" ดังนี้ หัวข้อ Teacher Training Solutionsวัน พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564เวลา 10.00-11.30 น.ลิงก์เข้าฟังบรรยาย http://link.seameo.org/webinar/20210128หัวข้อ Innovative…

Continue ReadingSEAMEO-Partners Lecture Series