ทุนการศึกษา SEAMEO SEARCA

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture: SEAMEO SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แจ้งเสนอทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี พ.ศ. 2565 –…

Continue Readingทุนการศึกษา SEAMEO SEARCA

มสธ. ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม SEAMEO Congress 2021

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization: SEAMEO) ร่วมกับกระทรวงการศึกษาประเทศไทยและมาเลเซีย จัดการประชุมออนไลน์ SEAMEO Congress 2021 for Education, Science and Culture ระหว่างวันที่…

Continue Readingมสธ. ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม SEAMEO Congress 2021

SEAMEO-Partners Lecture Series

สำนักเลขาธิการซีมีโอ (SEAMEO Secretariat) ร่วมกับ SEAMEO Partners กำหนดจัดการบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ "Agility in Cross-Sector Trends and Transformation in Post COVID-19 Pandemic" ดังนี้ หัวข้อ Teacher…

Continue ReadingSEAMEO-Partners Lecture Series

End of content

No more pages to load