ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี 2567

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนโครงการ Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา  โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.francothai-science.com

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์โครงการ Erasmus+

European Commission Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture แจ้งว่าโครงการ Erasmus+ จะเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยของสหภาพยุโรป ประจำปี 2024-2025 จำนวน 5 ทุน ดังนี้ International Credit…

Continue Readingประชาสัมพันธ์โครงการ Erasmus+

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum

รัฐบาลฮังการีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2024-2025 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://apply.stipendiumhungaricum.hu ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum

End of content

No more pages to load