ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ณ สาธารณรัฐเบลารุส

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยได้แจ้งการรับสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทที่สาธารณรัฐเบลารุส (ใช้ภาษารัสเซียในการเรียนการสอน) ให้แก่ผู้สนใจชาวไทยทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studyinby.com/en หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vn.trade@mfa.gov.by

Continue Readingประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ณ สาธารณรัฐเบลารุส

โครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้แจ้งว่า สภาทุนวิจัยฮ่องกง (Research Grants Council) จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme รอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567/68 จำนวน 300…

Continue Readingโครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66

The International Association of Traffic and Safely Sciences (IATSS Forum) ประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66

End of content

No more pages to load