ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ณ สาธารณรัฐเบลารุส

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยได้แจ้งการรับสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทที่สาธารณรัฐเบลารุส (ใช้ภาษารัสเซียในการเรียนการสอน) ให้แก่ผู้สนใจชาวไทยทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studyinby.com/en หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vn.trade@mfa.gov.by

Continue Readingประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ณ สาธารณรัฐเบลารุส

โครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้แจ้งว่า สภาทุนวิจัยฮ่องกง (Research Grants Council) จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme รอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567/68 จำนวน 300…

Continue Readingโครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme

End of content

No more pages to load