ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66

The International Association of Traffic and Safely Sciences (IATSS Forum) ประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66

การฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้ e-ITEC Programme

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่ารัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้ e – ITEC Programme ในหลักสูตร ดังนี้  ชื่อหลักสูตรระยะเวลาฝึกอบรมปิดรับสมัคร1Integrating Information and Communication Technology (ICT) tools for Teaching and e-Learning4-15 กันยายน…

Continue Readingการฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้ e-ITEC Programme

End of content

No more pages to load