แผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย – ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2022 – 2024)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 0503/ว555 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรื่อง แผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2022 -…

Continue Readingแผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย – ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2022 – 2024)

SEAMEO—University of Tsukuba Teacher e-Training Series

สำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariat) และมหาวิทยาลัยสึกูบะ (the University of Tsukuba) ประเทศญี่ปุ่น เชิญชวนผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการ SEAMEO-University of Tsukuba Teacher e-Training Series…

Continue ReadingSEAMEO—University of Tsukuba Teacher e-Training Series

2022 SOU IMMERSION HUB

2022 SHANGHAI OPEN UNIVERSITY IMMERSION HUBSHORT-TERM ONLINE PROGRAMFOR INTERNATIONAL STUDENTS โครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ2022 Shanghai Open University Immersion Hub4 - 15 กรกฎาคม 2565มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้…

Continue Reading2022 SOU IMMERSION HUB

End of content

No more pages to load