ทุนการศึกษา Institut Teknologi Sepuluh Nopember

สถาบันเทคโนโลยีเซปูลูห์ โนเปมเบอร์ (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) สาธารณรัฐอินโดนีเซียประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเป็นทุนการศึกษาบางส่วน ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2565 ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2565 ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาบางส่วนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีให้เลือกมากกว่า 20 หลักสูตร…

Continue Readingทุนการศึกษา Institut Teknologi Sepuluh Nopember

แผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย – ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2022 – 2024)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 0503/ว555 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรื่อง แผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2022 -…

Continue Readingแผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย – ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2022 – 2024)

SEAMEO—University of Tsukuba Teacher e-Training Series

สำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariat) และมหาวิทยาลัยสึกูบะ (the University of Tsukuba) ประเทศญี่ปุ่น เชิญชวนผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการ SEAMEO-University of Tsukuba Teacher e-Training Series…

Continue ReadingSEAMEO—University of Tsukuba Teacher e-Training Series

End of content

No more pages to load