EU-ASEAN High-Performance Computing School

EU-ASEAN High-Performance Computing School เปิดรับสมัครเข้าร่วม One-week Intensive Program เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการด้าน HPC และการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ให้กับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายนักวิจัย…

Continue ReadingEU-ASEAN High-Performance Computing School

คืนชีพขยะ ให้สุดปัง

  • Post category:DIA

สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ. ขอเชิญชวนบุคลาการ นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมประกวดโชว์ไอเดีย UPCYCLE นำวัสดุไม่ใช้แล้ว เพิ่มดีไซน์ กลับมาใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รูปแบบการนำเสนอ จัดทำคลิปวิดีโอสั้นนำเสนอผลงาน ความยาวไม่เกิน 3 นาทีส่งคลิปและภาพถ่ายตนเองกับผลงานพร้อมสโลแกนอธิบายไอเดีย มาที่ E-mail: if.proffice@stou.ac.thสำหรับบุคลากร มสธ. แจ้ง…

Continue Readingคืนชีพขยะ ให้สุดปัง

อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Module and Infographics

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับศูนย์การเรียนรู้แบบเปิดของซีมีโอ (SEAMEO SEAMOLEC) มีกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Learning Material Development เรื่อง e-Module and Infographics ในรูปแบบออนไลน์ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยวิทยากรจาก SEAMEO SEAMOLEC และใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกอบรม ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม…

Continue Readingอบรมเชิงปฏิบัติการ e-Module and Infographics

End of content

No more pages to load