โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยทุนการศึกษาที่มอบให้แก่ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2565 มีจำนวน 13…

Continue Readingโครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

DHAKA MEDIA SUMMIT 2022: “FUTURE OF JOURNALISM”

DHAKA MEDIA SUMMIT 2022 | Call for Abstracts/Research Panel สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมเป็นเจ้าภาพ Dhaka Media Summit 2022 ในหัวข้อ "Future of Journalism"…

Continue ReadingDHAKA MEDIA SUMMIT 2022: “FUTURE OF JOURNALISM”

บรรยายพิเศษ Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union

สถานวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ เรื่อง “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union” โดย คุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส  ด้านการอุดมศึกษา…

Continue Readingบรรยายพิเศษ Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union

End of content

No more pages to load