ประชาสัมพันธ์ Open University Research Sessions 2023 (OURS 2023)

The Open University of Sri Lanka (OUSL) ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย จากทั่วโลกนำเสนอผลงานวิจัย สำหรับ Open University Research Sessions 2023 (OURS) โดยมีกำหนดส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 1…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ Open University Research Sessions 2023 (OURS 2023)

อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Module and Infographics

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับศูนย์การเรียนรู้แบบเปิดของซีมีโอ (SEAMEO SEAMOLEC) มีกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Learning Material Development เรื่อง e-Module and Infographics ในรูปแบบออนไลน์ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยวิทยากรจาก SEAMEO SEAMOLEC และใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกอบรม ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม…

Continue Readingอบรมเชิงปฏิบัติการ e-Module and Infographics

บรรยายทุน Erasmus+ International Credit Mobility

ด้วยสถานวิเทศสัมพันธ์จะจัดบรรยายทุน Erasmus+ เรื่อง ประสบการณ์การสมัครและรับทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา Erasmus+ International Credit Mobility โดย รองศาสตราจารย์ ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา…

Continue Readingบรรยายทุน Erasmus+ International Credit Mobility

End of content

No more pages to load