ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านความมั่นคง ASEAN Cyber Shield MSc Cyber Security Scholarship

สถานอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านความมั่นคง ASEAN Cyber Shield MSc Cyber Security Scholarship สำหรับนักศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ได้รับทุนดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผู้สนใจสามารศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.utb.edu.bn/academics/school-of-computing-and-informatics/asean-shield-msc-cyber-security-scholarship และสมัครขอรับทุนทางเว็บไซต์ https://apply.utb.edu.bn ภายในวันที่ 14…

Continue Readingทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านความมั่นคง ASEAN Cyber Shield MSc Cyber Security Scholarship

ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2567

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ประกาศรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 10-12 เดือน ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์ รางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Woman’ Education ประจำปี 2023

องค์การยูเนสโก ประสงค์จะมอบรางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Women’ Education ประจำปี 2023  ให้กับสถาบัน องค์กร หรือบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นด้านการศึกษาสำหรับเด็กและสตรี จำนวน 2 รางวัลๆละ 50,000 เหรียญสหรัฐฯ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและกกรอกแบบฟอร์มการสมัคร…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ รางวัล UNESCO Prize for Girls’ and Woman’ Education ประจำปี 2023

End of content

No more pages to load