ทุนรัฐบาลฮังการี 2022-2023

รัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี คุณสมบัติเบื้องต้น1. มีสัญชาติไทย2. เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 25473. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน (ยกเว้น ผู้ที่เคยได้รันทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ และผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://apply.stipendiumhungaricum.hu/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่…

Continue Readingทุนรัฐบาลฮังการี 2022-2023

ทุนฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร Data Science and Big Data Analytics

รัฐบาลอินเดียประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Data Science and Big Data Analytics ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 18…

Continue Readingทุนฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร Data Science and Big Data Analytics

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แจ้งว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะผู้ประสานงานกลางระหว่างไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับประเทศ รอบปี 2567-2568 โดยโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ หรือ Technical Cooperation (TC) เป็นกลไกหลักที่ IAEA…

Continue Readingโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

End of content

No more pages to load